Ddim yn siŵr sut caiff eich gwybodaeth ei defnyddio? Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd.
* * rhaid ei lenwi

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn defnyddio’r wybodaeth rydych yn ei darparu ar y ffurflen hon i gadw mewn cysylltiad ac i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynghyd â gwybodaeth farchnata. Rhowch wybod ym mha ffyrdd yr hoffech glywed gennym:

Email Marketing Powered by Mailchimp